Opći uvjeti i pravila poslovanja

Dogovaranje termina i plaćanje

 • Uplate je potrebno izvršiti prije početka tečaja i to isključivo uplatom na račun obrta koji će biti naznačen na računu.
 • Tečajevi u fiksnim terminima: dani i vrijeme održavanja nastave se dogovaraju prije početka tečaja.
 • Tečajevi u fleksibilnim terminima: dani i vrijeme održavanja nastave se dogovaraju svaki tjedan za naredni tjedan.
 • Datum početka i kraja cijelog tečaja (ako je uplaćen paket od više sati) se također dogovaraju prije održavanja prvog nastavnog sata.

Uvjeti otkazivanje dogovorenih termina nastave

 • Ako profesor otkaže dogovoreni termin nastave, isti neće biti naplaćen.
 • Ako polaznik otkaže nastavu najkasnije 24 sata prije dogovorenog termina, isti neće biti naplaćen.
 • Ako polaznik otkaže nastavu manje od 24 sata prije dogovorenog termina, isti će biti naplaćen.
 • Ako je polaznik uplatio paket od više nastavnih sati, a želi napraviti dužu pauzu prije nego su odrađeni svi sati, to može učiniti u periodu ne dužem od dva tjedna. U suprotnom Špreha više ne može garantirati slobodne termine prema željama polaznika te će ostatak nastave biti odrađen prema dostupnosti profesora.
 • Predviđeni datum završetka tečaja moguće je produžiti za maksimalno 4 tjedana (28 dana).
 • Ukoliko se zbog otkazivanja od strane polaznika kraj tečaja oduži na duži period od navedenog, Špreha ne može dalje garantirati slobodne termine prema željama polaznika te će ostatak nastave biti odrađen prema dostupnosti profesora.
 • Ako polaznik uplati paket od više sati te odluči otkazati nastavak tečaja prije nego su svi nastavni sati odrađeni, ostatak sati će biti naplaćen, tj. neće biti izvršen povrat sredstava.

Ostali uvjeti

 • Profesor će polaznicima osigurati sav potreban nastavni materijal potpuno besplatno. Ovaj nastavni materijal predstavlja poslovnu tajnu te je njegovo distribuiranje neovlaštenim osobama na bilo koji način zabranjeno.
 • Snimanje nastavnog sata od strane polaznika bez dopuštenja voditeljice tečaja je strogo zabranjeno.
 • Profesor može snimati nastavni sat za vlastite potrebe, a u svrhu kontrole i poboljšanja kvalitete pružene usluge, ali te snimke neće javno objaviti niti dijeliti trećim stranama.